Projekt ismertetése

Az EFOP-1.3.5-16-2016-00597. sz. projekt tartalmának rövid bemutatása

Frissítve: 2021-01-21

A kedvezményezett neve: AURA Segítő Kutya Alapítvány

A projekt címe: „Közösségfejlesztés, társadalmi szerepvállalás erősítése segítő kutyákkal”

Szerződött támogatás összege: 24.703.860 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Célunk a projekt 3 éven keresztül tartó lebonyolítása alatt 65 db színvonalas program/esemény/rendezvény lebonyolítása, melyek témái, formái az életkori sajátosságokat figyelembe véve lehetnek például:

  • interaktív segítőkutya-bemutató, milyen sportot tudnak játszani gazdák és kutyák együtt, érdekes trükkök mutatása a kutyákkal együtt, játékos élményfoglalkozás- mindezek leginkább a fiatal korosztályt érinthetik,
  • részvétel és tapasztalatcsere szomszédos, romániai, határmenti régió rendezvényein pl. Székelyhídon szervezett nagyrendezvényen bemutató tartása,
  • felelős állattartás alapjainak megismertetése, ezen keresztül betekintés a segítőkutyák életébe,
  • a fogyatékossággal élő személyek potenciális munkatársainak érzékenyítése, befogadó-készség és a foglalkoztatás növelése, valamint a hátrányos megkülönböztetés csökkenése érzékenyítő programok segítségével, kapcsolódás a jellemzően fogyatékkal élő zenészekből álló együttesek éves rendezvényeihez,
  • új irányként jelenhet meg az idősek, a 60 év felettiek körében végzett terápia. Ennek célja az idős személy egészségi állapotának fenntartása, egészségi állapotában bekövetkező romlás megállítása, lelassítása. Az egyéni aktivitás minőségének és mennyiségének növelése, az életút feldolgozásában való segítség. A szociális kapcsolatok beszűkülésének megakadályozása, a feleslegesség érzésének csökkentése, a kommunikáció fejlesztése. Az idős ember szellemi-fizikai-lelki aktivitásának megtartása, karbantartása. Az idős emberek a terápiák során megismerik és megszeretik a kutyát. Fizikai-, mentális állapotuk stabilizálódik. A kutya motiváció a mozgásra, sétára. Csökken a hospitalizáció, a depresszió, a szorongó idősek feloldódnak. A kutya felkelti érdeklődésüket, figyelmüket, társas kapcsolataik kiszélesednek, nyitottabbakká, elfogadóbbakká válnak. a kutya jelenléte őszinte reakciókat, érzelmeket, gesztusokat vált ki. Mindezeket kapcsolva a 14-35 éves korosztály programjaihoz, valamint a középiskolás önkéntesek által elérhető a generációk közötti távolság csökkenése is. Ezt a tevékenységet mind városokra pl. Debrecen, mind a régió kisebb településeire pl. Bihartorda is tervezzük kiterjeszteni havi rendszerességgel.

A projekt befejezési dátuma: 2020. 09. 30.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00597.