Projekt ismertetése

A GINOP-5.1.7.17-2019-00221. sz. projekt tartalmának rövid bemutatása

Frissítve: 2021-01-06

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint támogató által 2017. március 30-án meghirdetett „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című felhívás alapján az AURA Segítő Kutya Alapítvány, mint támogatást igénylő, GINOP-5.1.7-17-2019- 00221. azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató döntése alapján az AURA Segítő Kutya Alapítvány támogatásban részesült.

A Projekt címe: „AURA Segítő Kutya Alapítvány segítő kutya kiképzési tevékenységének fejlesztése”

A Projekt megvalósításának kezdete: 2019. 10. 01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. 10. 01.

A Projekt fizikai befejezésének tényleges napja: 2020. 11. 30.

A Projekt elszámolható költsége: 20.776.830 Ft

Ebből a támogatás összege: 19.750.000 Ft

Saját forrás: 1.026.830 Ft

Támogatás mértéke: 95,06 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Az Alapítvány szándéka az, hogy a kutyás terápia módszerét és a segítő kutyák alkalmazásának előnyeit széles körben megismertesse és elterjessze. Az Alapítvány 2018. év végéig 2 mozgássérült segítő, 4 epilepszia roham-jelző, 1 hypoglicaemiás állapotot jelző és 5 személyi segítő kutyát képezett ki és adott át. 2017-ig ezen képzés FSZK-s támogatással valósult meg, így térítésmentesen került átadásra a kliens részére a kiképzett kutya, azonban 2018-tól már piaci alapon is elkezdődött a kutyák képzése a megnövekedett igények és a „sorban állás” elkerülése érdekében. Jelenleg 3 személyi segítő és egy mozgássérült-segítő kutyát képeznek piaci alapon, 16 városban tartanak terápiás foglalkozásokat, hetente 25 intézményben, 65 terápiás foglalkozás valósul meg 24 vizsgázott felvezető-kutya párossal 550 sajátos nevelési igényű gyermeknek, fiatalnak vagy fogyatékkal élő felnőttnek.

Az Alapítvány 35 fő beszállítóval, alvállalkozóval (elsősorban a terápiáknál bevont szakemberek) dolgozik folyamatosan együtt, összesen 23 fő felvezetővel és 23 fő OKJ-s végzettségű kiképzővel áll kapcsolatban. Jelenleg 50 önkéntesük van, melyből 29 fő OKJ- s habilitációs (terápiás) kutyakiképző, 4 fő mozgássérült-segítő kutyakiképző, 2 fő jelzőkutya kiképző végzettséggel is rendelkezik.

Az Alapítvány 2017. évi értékesítési nettó árbevételének 68 % - családi kutya képzés, vizsgáztatás, tréning árbevételéből, 32 % kutyás terápia, kutyás bemutató – foglalkozásból származott. Az üzleti alapon történő segítőkutya kiképzés 2018. évtől indult el, előtte csak támogatásból valósult meg segítő kutya kiképzés, melyet térítésmentesen adtak át a gazdának, így abból árbevétel nem származott.

A szervezet jelen projekt keretében kívánja társadalmi vállalkozását egy magasabb szintre emelni és a megnövekedett vevői igényeket kielégíteni azzal, hogy az alkalmazotti létszámot növeli és a szolgáltatások tekintetében egy nemzetközi minősítést szerez, párhuzamosan az infrastrukturális feltételek fejlesztésével, az új un. „szimulációs ház” kialakításával. Ezzel az új – külföldön már évek óta alkalmazott - módszerrel minőségi szintet lép a segítő kutya kiképzés költséghatékonysága és időigénye. A már ismert, saját környezetben a kutya 1 óra alatt megtanulja azt, amit az idegen környezetben 3-4 óra alatt tanul meg (pl. speciális ajtónyitást). Ezzel az új módszerrel egyszerre egy kiképző 2 kutyát is tud képezni.

A projekt keretében 3 fő új (hátrányos helyzetű) munkavállaló részére biztosít hosszú távú munkajövedelmet.

A szervezet a tevékenységeit bérelt telephelyén (4031 Debrecen, Határ u. 5.) biztosítja.

A GINOP-5.1.7-17-2019-00221. sz. projekt részletes bemutatása:

  1. A szakmai tevékenység megvalósításához szükséges eszközök beszerzése: berendezett „szimulációs” ház beszerzése és letelepítése a telephelyre.
  2. Projektmenedzsment és szakmai vezetői tevékenység 1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügy vezető megbízási szerződéssel, 1 fő szakmai vezető munkaviszonyban történő foglalkoztatása
  3. Kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó és marketing-kommunikációs tevékenységek megvalósítása (honlapfejlesztés, Facebook oldal angol nyelvű változatának elkészítése, angol nyelvű videók, leírások készítése és megjelenítése, Google és Facebook kampány)
  4. OKJ-s felnőttképzési tevékenység: 1 fő habilitációs kutya képző, 1 fő jelzőkutya kiképzés és 1 fő mozgássérült kutya kiképző OKJ-s képzése
  5. 3 fő célcsoporttag 6 hónapon keresztül történő támogatott foglalkoztatása. Munkakörök: 3 fő segítő kutya kiképző és terápiás kutya felvezető.

Képek az új szimulációs házról:

Ház 1

Ház 2

Ház 4

Ház 6

Ház 7